Adatbejelentők

 

A Repropress Magyar Lapkiad—k Reprogr‡fiai SzšvetsŽge felh’vja a reprogr‡fiai jogd’jra jogosult foly—irat-kiad—kat Žs napilap kiad—kat, hogy adataik kšzlŽsŽvel j‡ruljanak hozz‡ a SzšvetsŽg reprogr‡fiai kšzšs jogkezelŽsre vonatkoz— feladatainak maradŽktalan teljes’tŽsŽhez, a jogosultaknak a nyilv‡ntart‡sba vŽtelŽhez Žs a jogd’j feloszt‡s‡hoz.

 

Az adatokat adatlap śtj‡n 2016. m‡jus 31-Žig kell bejelenteni. Az adatkšzlŽsre szolg‡l— adatlap az al‡bbi linkről tšlthető le: http://pressjus.hu/.

 

Repropress Magyar Lapkiad—k Reprogr‡fiai SzšvetsŽge

 

 

 

Besz‡mol—k

 

 

 

Repropress Magyar Lapkiad—k Reprogr‡fiai

Egyesźlete

 

 

Hat‡lyban lŽvő meg‡llapod‡saink